Over Stichting Mondzorg

Stichting Mondzorg is een unieke christelijke organisatie die in Nederland mondzorg verleent aan dementerende ouderen en psychiatrische patiënten die in een GGZ-instelling verblijven. Dit zijn mensen die zelf niet goed voor hun mond en gebit kunnen zorgen.

Daarom willen wij hen een handje helpen!

Wij hebben gespecialiseerde mondzorg-teams die preventieve mondzorg geven in de verpleeghuizen en psychiatrische instellingen en zo helpen de bewoners van deze instellingen om hun algemene mondgezondheid op peil te houden.

Natuurlijk zijn er soms problemen in de mond van een patiënt die intensievere zorg vragen. Voor dergelijke gevallen hebben we twee hypermoderne mobiele tandartspraktijken waarmee we onze tandartsen tot aan de voordeur van de instelling brengen! Daarnaast hebben we in de Bieslandhof (locatie van zorginstelling Pieter van Foreest) in Delft een vaste tandartspraktijk. Zo zijn we dus eigenlijk een mobiele tandarts en kunnen we ook in verpleeghuizen en instellingen de curatieve mondzorg bieden die onze patiënten nodig hebben.

Dit is de reguliere mondzorg die we verlenen binnen zorginstellingen (gefinancierd uit de Wlz).

Daarnaast organiseren we regelmatig een outreach waarbij we samen met kerken en maatschappelijke organisaties gratis mondzorg bieden aan bijvoorbeeld mensen die bij het Leger des Heils verblijven of contact hebben met een sociaalteam.

Stichting Mondzorg heeft inmiddels diverse teams van mondzorg professionals. Wat wij als collega’s gemeen hebben is onze passie voor het vak én dat we geven om mensen. Naast de kwalitatief goede mondzorg die we willen verlenen vinden we het dan ook belangrijk om onze patiënten de persoonlijke aandacht en liefde te geven die zij nodig hebben.

Identiteit

Ons motto is ‘Kiezen voor Gods Koninkrijk‘, omdat wij doen ons werk vanuit onze christelijke identiteit! We beginnen op elke locatie dan ook met een dagopening en gebed. Voor ons is één van de belangrijkste Bijbelteksten Mattheüs 25:40 waar Jezus zegt:

Alles wat jullie gedaan hebben voor de onaanzienlijksten van mijn broeders en zusters,
dat hebben jullie voor mij gedaan
.”

Over Stichting Mondzorg

Dit is wat anderen over Stichting Mondzorg zeggen:

Leo Bruinsma (directeur verpleeghuis Salem): “Ik zou Stichting Mondzorg aanbevelen aan andere instellingen, omdat de kwaliteit en met name de intrinsieke motivatie van de mensen ongekend is.”

(klik hier voor het transcript van de bedrijfsfilm van Stichting Mondzorg)