Stichting Mondzorg in het kort

Stichting Mondzorg is een christelijke organisatie die preventieve en curatieve mondzorg in Nederland biedt aan mensen voor wie het niet mogelijk is om naar een reguliere tandarts te gaan. Denk bijvoorbeeld aan mensen in verpleeghuizen en psychiatrische instellingen of mensen die bij het Leger des Heils verblijven.

Voor veel mensen die in Nederland opgenomen zijn in een dergelijke instelling is mobiliteit een probleem, daarom brengen wij mondzorg naar de mensen toe! Onze mondzorg-teams gaan naar de patiënten (in een verpleeghuis of psychiatrische instelling) toe om preventieve mondzorg te verlenen. En daarnaast hebben we een volwaardige mobiele tandartspraktijk waarmee we ook de tandarts tot aan de voordeur van de instelling brengen om ook curatieve mondzorg te kunnen geven.

Wij zijn dus een mobiele tandarts!

Mobiele tandartspratijken Stichting Mondzorg

Ook organiseren we regelmatig een outreach waarin we samen met kerken en maatschappelijke organisaties mondzorg bieden aan de mensen die in Nederland buiten het reguliere zorgstelsel vallen.

Stichting Mondzorg heeft verschillende professionele mondzorgteams. We hebben allemaal passie voor ons vak én we geven om mensen. Door ons werk zo goed mogelijk te doen willen we mensen laten ervaren dat zij er toe doen en gezien worden.