Nieuws

Mondzorg in de psychiatrie

‘Goede mondzorg voorkomt sterfte in psychiatrie’

De hogeschool NHL Stenden heeft onderzoek gedaan naar mondzorg in de psychiatrie. En wat blijkt? “Slechte mondhygiëne leidt uiteindelijk tot meer sterfgevallen onder mensen met psychiatrische aandoeningen. Voor mondgezondheid is veel te weinig aandacht in de hulpverlening en de opleidingen.”

Mondzorg in de psychiatrie

Foto: Shutterstock

Mondzorg in de psychiatrie

Dat stelt docent verpleegkunde Sonja Kuipers van de hogeschool NHL Stenden vast naar aanleiding van een representatief promotie-onderzoek. Zij deed literatuur-onderzoek en onderzocht in Friesland jongvolwassenen tussen de achttien en 35 jaar die voor het eerst een psychose hebben gekregen op hun mondzorg.

Begeleiding door hulpverleners vindt onvoldoende plaats. De reden hiervan is niet helemaal duidelijk, concludeert de docent uit Bedum. ,,Dit is een ondergeschoven kindje in de verpleging. In de geestelijke gezondheidszorg is nauwelijks aandacht voor mondgezondheid.” Verpleegkundigen moeten psychiatrische patiënten beter wijzen op aandacht voor het gebit, beveelt zij aan. Ook in de opleidingen moet meer aandacht worden besteed aan het belang van mondzorg in de psychiatrie.

Mondhygiëne in de psychiatrie

Slecht gebit

Een slecht gebit heeft volgens Kuipers veel consequenties voor de rest van het lichaam. Het draagt bij aan chronische ziektes. Uit internationaal onderzoek onder patiënten met een ernstige psychische ziekte en een chronische aandoening zoals longziekten, diabetes type 2, hart- en vaatziekten en hoge bloeddruk is eerder gebleken dat zij daar tien keer zo vaak aan sterven dan aan zelfdoding. ,,Terwijl voor suïcide veel meer aandacht is.”

Ook sociaal en psychisch heeft verwaarlozing van gebitsverzorging gevolgen. Een slecht gebit versterkt stigma’s, stelt Kuipers. Bijna de helft van de onderzochte patiënten gaat niet of slechts eenmaal per jaar voor controle naar de tandarts en komt niet of nauwelijks bij de mondhygiënist. Patiënten zijn slecht in staat om zelf voor hun gebit te zorgen als gevolg van alcohol- en drugsgebruik, schuldenproblematiek en verminderde executieve functies.

De onderzochte groep is extra kwetsbaar voor gebitsproblemen omdat deze jongvolwassenen vaker en meer alcohol, drugs, tabak en suikerhoudende drankjes gebruiken. Jaarlijks raken in Friesland zo’n 130 jongvolwassenen voor het eerst in een psychose.

Tandarts in de psychiatrie

Preventie

Preventie van gebitsproblemen is van belang bij patiënten met een psychische kwetsbaarheid evenals begeleiding door hulpverleners in de zorg. Beide worden op dit moment onvoldoende ingezet, stelt Kuipers vast. De eerste resultaten van het onderzoek zijn afgedrukt in het gisteren gepresenteerde boek Vital Regions, samen bundelen van praktijkgericht onderzoek. Het brede onderzoek is nog niet afgerond. Kuipers onderzoekt momenteel een evengrote groep zonder psychische problematiek om de resultaten te kunnen vergelijken. Daarnaast kijkt ze wat het effect van mondzorg is op de kwaliteit van leven van de psychiatrisch kwetsbare mensen.

Bron: https://www.gezondheidenco.nl/299584/goede-mondzorg-voorkomt-sterfte-in-psychiatrie/

Nieuwsgierig hoe Stichting Mondzorg bijdraagt aan een betere mondzorg in de psychiatrie? Klik hier.

Leave a Reply