Wet- en regelgeving

De beroepsvereniging van verpleeghuisartsen en sociaal geriaters hebben de Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen opgesteld. De Inspectie voor de Gezondheidszorg gebruikt deze richtlijnen voor de inspecties van Wlz-zorginstellingen. Om instellingen aan te sporen om hoogwaardige mondzorg te leveren, publiceert de Inspectie de onderzoeksrapporten van alle instellingen op haar website.

De richtlijn is hier te downloaden (pdf).