Steun ons

Stichting Mondzorg is een jonge organisatie die zich het lot aantrekt van mensen die niet (meer) naar de tandarts kunnen. Met vakkundige teams én een complete mobiele tandartspraktijk bezoeken we verpleeghuizen en psychiatrische instellingen.

Daarnaast organiseren we samen met maatschappelijke organisaties of kerken regelmatig een outreach waarin we onze dienstverlening gratis beschikbaar stellen voor de allerarmsten, vaak daklozen of mensen die bij het Leger des Heils verblijven. De drive van alle medewerkers van Stichting Mondzorg zit ‘m hierin: we ervaren de liefde van God, en we zien het als een voorrecht en een opdracht om die liefde door te geven.

Tijdens onze outreaches maken we veel onkosten. We zijn op zoek naar mensen die ons werk eenmalig of regelmatig financieel willen ondersteunen.

Dat kan op twee manieren:

  • Door een gift over te maken via onze online donatie-module of door zelf een eenmalig of terugkerend bedrag over te maken naar rekeningnummer NL25 RABO 0361 3005 49, t.n.v. Stichting Mondzorg, o.v.v. ‘gift’. Stuur ons in dat laatste geval ook even een email, zodat we u kunnen bedanken en via een nieuwsbrief op de hoogte kunnen houden van ons werk (info@stichtingmondzorg.nl).
  • U kunt ook (met uw hele gezin) tandenborstelvriend worden. Daarmee maakt u ons werk onder de allerarmsten mogelijk én investeert in uw eigen gebit: vier keer per jaar sturen we u een setje (professionele) tandenborstels, voor elk gezinslid één. We hebben deze variant bedacht omdat we u als donateur graag willen bedanken. U zorgt voor ons, wij zorgen voor u. U kent vast dat gevoel dat u of uw kinderen eigenlijk al weer te lang met dezelfde borstel poetsen. Dat is straks verleden tijd! Klik hier voor meer informatie over deze bijzondere manier van doneren.

ANBI
Met de komst van de Wet langdurige zorg (Wlz) is er het een en ander veranderd. Wil een organisatie in aanmerking komen voor een ANBI-status dan zal de organisatie voor minimaal 80% zijn inkomsten moeten vergaren met fondsen/giften. Binnen Stichting Mondzorg is dit maar een relatief klein deel van de inkomsten. Dit heeft de belasingdienst doen besluiten de ANBI-status van Stichting Mondzorg per 1-1-2016 in te trekken. Dat betekent dat alle giften voor 1 januari 2016 wel belasting aftrekbaar zijn, maar alle giften daarna niet meer.
RSIN nummer:850733534